שמאי מקרקעין • רעננה • הוד השרון כ"ס • הרצליה • השרון

052-8340063
phone4, phone, contact, telephone, support, call

משה מכטינגר (BSc , MBA) שמאי מקרקעין

שוק הנדל"ן הפך כיום לשוק מורכב ומתוחכם ומהווה למעשה נדבך מרכזי מבחינה כלכלית – חברתית במדינת ישראל. בשוק זה מעורבים גורמים רבים ובכללם ממשלת ישראל במישרין ובעקיפין, הבנקים, חברות הבניה, חברות הביטוח , קבוצות רכישה וקבוצות בניה, משקיעים מהארץ ומחו"ל וכמובן אזרחי מדינת ישראל .
בשל מורכבותו ושוויו הגבוה של שוק הנדל"ן בישראל, רצוי וממומלץ להיעזר בחוות דעת שמאית בטרם ביצוע עסקת נדל"ן כלשהיא בכדי להימנע מטעויות העלולות להסב נזקים כספיים ניכרים.

משרדנו מציע את שירותיו במגוון נושאים בתחום שמאות המקרקעין  ברחבי הארץ :
 • הערכת שווי נכסים למגוון מטרות.
 • בדיקת נכסים לפני קניה/מכירה
 • אומדן היטלי השבחה ומיסוי
 • בדיקת כדאיות כלכלית
 • הכנת שומות נגדיות להיטלי השבחה וייצוג בפני שמאים מכריעים
 • עריכת חוות דעת שמאית לצורך השגות למס שבח
 • עריכת שומות לירידת ערך בשל תכניות מתאר ותכניות אחרות  ולצורך הגשת התנגדות.
 • עריכת חוות דעת לעניין תכניות תמ"א 38 על כל נגזרותיה
 • ייעוץ כללי ופרטני לקראת ביצוע/קידום עסקת נדל"ן ליזמים ולפרטיים.
 • הערכת שווי לכינוס נכסים ופירוק שיתוף
 • הערכת שווי "היסטורית"
 • הערכת שווי נכסים לצורך הכללתם בדוחות כספיים עפ"י כללי דיווח IFRS
 
משה מכטינגר - שמאי מקרקעין   •   רעננה | הוד השרון  |  כפר סבא | הרצליה | השרון   •   052-8340063