שמאי מקרקעין • רעננה • הוד השרון כ"ס • הרצליה • השרון

052-8340063
phone4, phone, contact, telephone, support, call
בדיקת אפשרויות לבניה ותוספות בניה בנכסים קיימים לרבות בתי דירות, דירות מגורים, בתים צמודי קרקע , נחלות ונכסים מסחריים.
 
חוות דעת לנכס לפני בניה או הרחבה הכוללת בין היתר:
  • בדיקת תכניות החלות על החלקה ובכלל זה תכניות עתידיות
  • בדיקת זכויות בניה וזכויות בניה בלתי מנוצלות
  • אומדן היטל השבחה כולל טיפול בהפחתתו (באם כדאי) - שומה נגדית וייצוג בפני שמאי מכריע/ועדת ערר
  • בדיקת זכויות וכדאיות עסקה לתכניות תמ"א 38 על כל נגזרותיה ( לדיירים / ליזם.)

בונה או מרחיב את הנכס ?

 
משה מכטינגר - שמאי מקרקעין   •   רעננה | הוד השרון  |  כפר סבא | הרצליה | השרון   •   052-8340063