שמאי מקרקעין • רעננה • הוד השרון כ"ס • הרצליה • השרון

052-8340063
phone4, phone, contact, telephone, support, call

קיימות 3 גישות מקובלות להערכת שווי מקרקעין:

  • גישת ההשוואה - גישה המבוססת על אמדן שווי השוק של הנכס בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לו באופיים  ובמיקומם תוך ביצוע התאמות בהתייחס להבדלים עם נכסי ההשוואה
     
  • גישת היוון ההכנסות – גישה המבוססת על אמדן שווי השוק של הנכס בהתבסס על היוון ההכנסות הצפויות להתקבל ממנו לאורך תקופת השימוש ובהתייחס לשיעור ההיוון התואם את אופי הנכס וההוצאות השונות הצפויות כדי לקיים תשואה זאת.
     
  • גישת העלות - גישה המבוססת על אומדן העלות הכוללת הנדרשת בהקמת נכס חדש הדומה לנכס הנישום בתוספת שווי הקרקע כריקה וזמינה לבניה ובהפחתה של מרכיבי הפחת השונים תוך התייחסות לרווח יזמי מופחת בהתאמה.
 
 

הערכת שווי מקרקעין

 
משה מכטינגר - שמאי מקרקעין   •   רעננה | הוד השרון  |  כפר סבא | הרצליה | השרון   •   052-8340063