שמאי מקרקעין • רעננה • הוד השרון כ"ס • הרצליה • השרון

052-8340063
phone4, phone, contact, telephone, support, call
בדיקת שווי שוק לכל סוגי הנכסים לרבות דירות מגורים ובתים צמודי קרקע , נחלות, מגרשים לבניה ואחרים, נכסים מסחריים מסוגים שונים ועוד

חוות דעת לפני מכירה כוללת בין היתר:
  • הערכת שווי שוק
  • בדיקת זכויות בניה בלתי מנוצלות,
  • תכניות החלות על החלקה ובכלל זה תכניות עתידיות,
  • אומדן היטל השבחה בשל מימוש כולל טיפול בהפחתתו (באם כדאי) - שומה נגדית וייצוג בפני שמאי מכריע/ועדת ערר
  • אומדן מס שבח
  • עריכת חוות דעת לצורך השגה למס שבח
  • שומה לפי תקן 22 (קרקע חקלאית)

מוכר נכס ?

 
משה מכטינגר - שמאי מקרקעין   •   רעננה | הוד השרון  |  כפר סבא | הרצליה | השרון   •   052-8340063