שמאי מקרקעין • רעננה • הוד השרון כ"ס • הרצליה • השרון

052-8340063
phone4, phone, contact, telephone, support, call
בדיקת שווי שוק לכל סוגי הנכסים לרבות דירות מגורים ובתים צמודי קרקע , נחלות, קרקע חקלאית, מגרשים לבניה ואחרים, נכסים מסחריים מסוגים שונים ועוד.

חוות דעת לנכס לפני רכישה כוללת בין היתר:
  • הערכת שווי שוק
  • בדיקת הנכס
  • בדיקת מסמכי הנכס ברשויות השונות ותאימות הבנוי בפועל למסמכים
  • בדיקת זכויות בניה
  • בדיקת התכניות החלות בחלקה ובכללן תכניות בהפקדה

קונה נכס ?

 
משה מכטינגר - שמאי מקרקעין   •   רעננה | הוד השרון  |  כפר סבא | הרצליה | השרון   •   052-8340063